Chưa phân loại

Kiến trúc sư thiết kế cầu thang thiếu bậc?

Khi nhà hoàn thiện, tôi phát hiện khoảng cách giữa tường và bậc cầu thang đầu tiên thiếu 400 mm so với bản thiết kế, từ 1300 mm còn 900 mm. Nguyên nhân là thợ tự ý xây thêm một bậc và đổ lỗi do kiến trúc sư thiết kế thiếu. Như vậy ảnh hưởng gì đến công trình? – VnExpress