Đời sống

Bi hài xem tuổi làm nhà

Đã có đất, có đủ tiền và rất cần chỗ ở nhưng Trung Hiếu phải chờ thêm 6 năm nữa mới được xây nhà bởi các "thầy" phán anh không nên động thổ trước 40 tuổi. – VnExpress