Đời sống

Cô gái vẽ hoa lên xôi

Hà Nội- Sau hai tiếng sên nhuyễn đậu trắng với dầu ăn, bột nếp, mạch nha… chị Ánh Nguyệt biến lớp đậu mịn thành những bông hoa nhiều màu sắc, trang trí lên đĩa xôi.